NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Luật đất đai - bất động sản

Luật số 63/2006/QH11 về kinh doanh bất động sản do Quốc hội ban hành

- Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Nguy?n Phú Tr?ng - Ngày ban hành: 29/06/2006 - Ngày hi?u l?c: 01/01/2007 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật số 13/2003/QH11 về Đất đai do Quốc hội ban hành

- Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Nguy?n Van An - Ngày ban hành: 26/11/2003 - Ngày hi?u l?c: 01/07/2004 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luậtsố 23-L/CTN về thuế Sử dụng Đất Nông nghiệp do Quốc hội ban hành

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Lê Ð?c Anh - Ngày ban hành: 10/07/1993 - Ngày hi?u l?c: 01/01/1994 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.297
Hôm nay 1.297
Tuần này 4.087
Tháng này 15.033
Tất cả 3.723.616