NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Luật sở hữu trí tuệ

Nghị định 42/2003/NĐ-CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn do Chính phủ ban hành

- Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Phan Van Kh?i - Ngày ban hành: 02/05/2003 - Ngày hi?u l?c: 22/07/2003 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng do Chính phủ ban hành

- Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Phan Van Kh?i - Ngày ban hành: 27/04/2005 - Ngày hi?u l?c: 18/05/2005 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Nghị định số 07-CP về quản lý giống cây trồng do Chính phủ ban hành

- Noi ban hành: Chính ph? - Ngu?i ký : Phan Van Kh?i - Ngày ban hành: 05/02/1996 - Ngày hi?u l?c: 05/02/1996 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật số 50/2005/QH11 về Sở hữu trí tuệ do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Nguy?n Van An - Ngày ban hành: 29/11/2005 - Ngày hi?u l?c: 01/07/2006 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật số 36/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Nguy?n Phú Tr?ng - Ngày ban hành: 19/06/2009 - Ngày hi?u l?c: 01/01/2010 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.335
Hôm nay 1.335
Tuần này 4.087
Tháng này 15.071
Tất cả 3.723.654