NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Luật tài chính - ngân hàng

Thông tư số 62/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

- Noi ban hành: B? Tài Chính - Ngu?i ký : Tr?n Xuân Hà - Ngày ban hành: 08/07/2008 - Ngày hi?u l?c: 09/08/2008 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

- Noi ban hành: B? Tài Chính - Ngu?i ký : Lê Th? Bang Tâm - Ngày ban hành: 21/02/2006 - Ngày hi?u l?c: 28/03/2006 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật Ngân hàng nhà nước Việt nam 1997

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Nông Ð?c M?nh - Ngày ban hành: 12/12/1997 - Ngày hi?u l?c: 01/10/1998 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2003

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Nguy?n Van An - Ngày ban hành: 17/06/2003 - Ngày hi?u l?c: 01/08/2003 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật các tổ chức tín dụng 1997

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Nông Ð?c M?nh - Ngày ban hành: 12/12/1997 - Ngày hi?u l?c: 01/10/1998 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2004

- Noi ban hành: Qu?c h?i - Ngu?i ký : Nguy?n Van An - Ngày ban hành: 15/06/2004 - Ngày hi?u l?c: 01/10/2004 - Tình tr?ng: Còn hi?u l?cXem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.320
Hôm nay 1.320
Tuần này 4.087
Tháng này 15.056
Tất cả 3.723.639