NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Hoạt động xây dựng » Tư vấn khảo sát địa chất địa hình

Nghề khảo sát Địa chất - Địa hình.

(Hi?u h?c). Công vi?c kh?o sát tr?c d?a thay d?i theo nhi?m v?, thông thu?ng bao g?m: L?p b?n d? th? hi?n các y?u t? d?a ch?t (kh?o sát d?a ch?t) và l?p b?n d? d?a hình, d?a v?t, các chi ti?t trên m?t d?t (kh?o sát d?a hình). G?i chung là Kh?o sát tr?c d?a.Xem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.325
Hôm nay 1.325
Tuần này 4.087
Tháng này 15.061
Tất cả 3.723.644