NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Hoạt động xây dựng

Thi công nhà dân
Chuyên thi công xây d?ng công trình dân d?ng và công nghi?p, công trình nhà ? các lo?i, công trình nhà hàng, khách s?n, tr? s? công ty, công trình công c?ng, khu vui choi gi?i trí, công trình th? thao, van hoá,...vv
     
Chuyên thi công xây d?ng công trình dân d?ng và công nghi?p, công trình nhà ? các lo?i, công trình nhà hàng, khách s?n, tr? s? công ty, công trình công c?ng, khu vui choi gi?i trí, công trình th? thao, van hoá,...vv
Chuyên thi công c?i t?o, s?a ch?a công trình dân d?ng, nâng c?p c?i t?o toàn b? công trình ho?c 1 h?ng m?c công trình theo yêu c?u c?a khách hàng. Mi?n phí tu v?n thi công xây d?ng. Mi?n phí tu v?n c?i t?o s?a ch?a công trình dân d?ng. Mi?n phí tu v?n s? d?ng v?t li?u xây d?ng.
Xây d?ng và C?i t?o s?a ch?a công trình dân d?ng du?c th?c hi?n b?i d?i ngu K? su, Ki?n trúc su, các chuyên gia giàu kinh nghi?m, công ty c? ph?n Falcon vi?t nam v?i nhi?u d?ch v? uy tín, du?c các doanh nghi?p t? trong và ngoài nu?c bi?t d?n b?i tính trí tu? và sáng t?o, v?i nh?ng Thuong hi?u n?i ti?ng hi?n dang d?n d?u th? tru?ng hai mi?n Nam - B?c:
 
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 521
Hôm nay 521
Tuần này 2.957
Tháng này 2.643
Tất cả 3.686.997