NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Hoạt động xây dựng » Thiết kế quy hoạch

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thi?t k? công trình, thi?t k? quy ho?ch !Xem chi tiết
Thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 trường Đại học quốc tế Bắc Hà

Thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 trường Đại học quốc tế Bắc Hà

V?i uy tín và nang l?c khi tham gia thi?t k? thành công nhi?u công trình, Trung tâm tu v?n thi?t k? xây d?ng - Vi?n KHCN Xây d?ng du?c giao nhi?m v? thi?t k? quy ho?ch chi ti?t 1/500 tru?ng Ð?i h?c qu?c t? B?c Hà theo h?p d?ng s? 308/2007-VKH.Xem chi tiết
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.301
Hôm nay 1.301
Tuần này 4.087
Tháng này 15.037
Tất cả 3.723.620