NHẬN TRÁCH NHIỆM - TRAO NIỀM TIN

Văn bản pháp lý » Xuất nhập khẩu

Việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư
Ngh? d?nh Quy d?nh vi?c dang ký l?i, chuy?n d?i và dang ký d?i Gi?y ch?ng nh?n d?u tu c?a các doanh nghi?p có v?n d?u tu nu?c ngoài theo quy d?nh c?a Lu?t Doanh nghi?p và Lu?t Ð?u tu.
 
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Văn phòng :15B2 Bình Vượng, Số 200 Quang Trung, Phường Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại : 04.668.12569 / 0961.060.666
Hotline : 0971.433.433 0982.908.068 
Website www.falconvn.vn
Email :  tranthanh@falconvn.vn
   
 
Họ tên:
Cơ quan:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON VIỆT NAM
Ðiện thoại: 04.668.12569 / 0961.060.666 
Hotline:  0971.433.433 /  0982.908.068
Hỗ trợ trực tuyến
Online 1.360
Hôm nay 1.360
Tuần này 4.087
Tháng này 15.096
Tất cả 3.723.679